Polityka prywatności Chodzeń Sp. z o.o. Sp. K.

Spełniamy obowiązek informacyjny dotyczący wejścia w życie europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informujemy Państwa, że od 10 maja 2018 obowiązuje Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  a od 25maja 2018r  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

Administratorem  danych osobowych  danych osobowych jest:

Chodzeń Sp. z o.o. Sp. K.  05-500 Piaseczno ul. Puławska 52   

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora  jest Wojciech Latoszek, z którym można się skontaktować  drogą poczty elektronicznej  wojciech.latoszek@.arcons.consulting.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,  do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, jednak zawsze w celach jasno określonych i uzasadnionych oraz uwzględniających odpowiednie podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy ich przechowywania.

      Dane będą przetwarzane w celach promowania  produktów i usług których dostawcą jest administrator, świadczenia usług gwarancyjnych, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione.

Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych
 
W celu skorzystania przez Państwa z powyżej opisanych praw mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@chodzen.pl.